Websitevernieuwing

website in de steigers

Op 7 november 2017 besloot de ledenvergadering van de Coöperatie tot de bouw van twee nieuwe huurwoningen. Niet alleen achter de schermen, ook zichtbaar komt er nu weer actie! Reden om ook de website te vernieuwen.

Nieuwbouw

plattegrond

We gaan uitvoering geven aan de plannen die in de (woon)Visie Wûns 2012 staan. De overname van de huurwoningen van Elkien laten we eerst rusten en we gaan aan de slag met de nieuwbouw van twee huurwoningen.

Herinrichting, visie en uitvoering

projectgebied

Een projectplan en een planvisie ontwikkelen op openluchtactiviteiten zoals straatkaatsen rondom het dorpshuis. Verbeteren van het parkeren en de nieuwe huurwoningen goed bereikbaar maken staan ook op het programma.

wonservaart

Doarpsbelang Wûns richtte op 19 mei 2014 een nieuwe verhuurorganisatie, de coöperatieve vereniging Mienskip Wûns u.a. op om huurwoningen in het dorp te houden. De inwoners van Wûns vinden dit van belang voor de leefbaarheid van hun dorp.

Op basis van een inventarisatie in 2010 verwacht wooncorporatie Elkien dat er in 2025 ruim 2.000 huurwoningen minder nodig zijn, met als consequentie dat Elkien zich uit sommige dorpen terugtrekt. Wûns is één van deze dorpen.

Elkien is echter al decennia lang betrokken bij het leven en welzijn van de dorpen in Fryslân en bood het dorp ondersteuning aan om een (woon)­Visie op te stellen.

In de "(woon)Visie Wûns (pdf 3 MB)" uit 2012 staat onder andere dat huren in Wûns ook in de toekomst perspectief heeft en mogelijk moet blijven. In de eerste helft van 2013 is daarom onderzocht of een eigen woningverhuurorganisatie in het dorp te realiseren is.

Dit bleek het geval te zijn. De uitkomst van het onderzoek was positief en de Algemene Vergadering van Doarpsbelang besloot op 24 september 2013 de organisatie op te richten. De oprichting vond daarna plaats op op 19 mei 2014.

Lees meer over het ontstaan van de organisatie . . .