Mienskip Wûns Actueel

Actueel

15 april 2014; laatste dorpsbrede overleg

Elke vereniging heeft een fundament, neergelegd in statuten, dat past bij het dorp. Veel dorpsgenoten hebben de afgelopen 2 jaar geholpen met het aanleveren van “bouwstenen” voor de statuten van de nieuwe coöperatie. Daarom vroeg de Werkgroep (woon)Visie op 15 april aan de dorpsbewoners of alles wat de afgelopen jaren besproken was, op de juiste manier in de conceptstatuten was opgenomen.

Op deze avond zijn de statuten helemaal doorgenomen en is er één aanvulling op het concept van de Werkgroep toegevoegd.

Wat gebeurde er na 15 april?

Op 19 mei 2014 tekende het oprichtingsbestuur de statuten bij de notaris. Al eerder had het bestuur de leden op de hoogte gebracht van de eerste algemene vergadering van de coöperatie op 20 mei 2014.


Een artikel over Wûns en het idee tot het oprichten van een eigen verhuurorganisatie verscheen vorig jaar in het oktobernummer van het tijdschrift Noorderbreedte.

Het artikel is vanaf deze site downloaden (pdf 4 Mb) .

20 mei 2014; eerste algemene vergadering van de coöperatieve vereniging Mienskip Wûns

Op 20 mei 2014 vond de eerste algemene vergadering van de coöperatie plaats. Als eerste agendapunt werd het bestuur in functie gekozen, waarna het nu officiële bestuur de plannen voor de komen de periode aan de leden voorstelde.

Zo werden de investerings- en exploitatiebegroting van de coöperatie toegelicht, samen met de ideeën om tot een complete woningverhuurorganisatie voor Wüns te komen.

Alle aanwezige leden konden zich vinden in de door het eerste bestuur van de coöperatie voorgestelde koers voor de komende periode.

Uiteraard werden de werkgroepleden (vrijwilligers), die immers twee jaar hadden gewerkt om tot oprichting van de nieuwe organisatie te komen, tijdens deze eerste algemene vergadering verdiend in de schijnwerpers gezet.

18 december 2014; eerste nieuwsbrief Mienskip Wûns

Achter de schermen gebeurde er veel in de zomer en het najaar van 2014. Om iedereen goed op de hoogte te houden bracht het bestuur in december een eerste nieuwsbrief uit.

De nieuwsbrief vanaf deze site downloaden (pdf 123 Kb) .

terug naar boven