De bouwstenen voor de organisatie

De bouwstenen voor de organisatie

Doarpsbelang Wûns riep in het voorjaar van 2012 een werkgroep in het leven die een (woon)­Visie heeft opgesteld. Aanleiding was het besluit van Elkien om af te zien van nieuwbouwactiviteiten. In 2012 kwam de werkgroep op basis van eigen scenario’s tot de conclusie dat huren in Wûns ook in de toekomst perspectief heeft en mogelijk moet zijn.    

Na het mandaat van de Algemene Vergadering van Doarpsbelang Wûns in het najaar van 2012 onderzocht de werkgroep of een eigen woningverhuurorganisatie in het dorp te realiseren is. Dit blijkt het geval te zijn. De uitkomst van het onderzoek was positief. Op basis hiervan besloot de Algemene Vergadering van Doarpsbelang op 24 september 2013 deze organisatie op te gaan richten.    

Samen met de dorpsbewoners, deskundigen en adviseurs heeft de werkgroep een wensenpakket samengesteld waaraan de organisatie moest gaan voldoen. Dit wensenpakket noemen we de bouwstenen voor de nieuwe verhuurorganisatie.    

De werkgroep formuleerde vijf bouwstenen:    

  1. de (woon)Visie Wûns 2012 ;
  2. de deskundigen­bijeen­komst op 18 maart 2013 ;
  3. een collectieve opzet ;
  4. de sociocra­tische methode ;
  5. het Business Model Canvas .
terug naar boven