Het Business Model Canvas

Bouwsteen vijf: het Business Model Canvas

Hoe maak je een bedrijfsplan met een heel dorp?

Totdat bouwsteen vijf naar voren kwam, was steeds gesproken over het begrip “een eigen verhuurorganisatie”. In de kern gaat het over een “gewoon” bedrijf. Er worden huizen verhuurd, er zijn geldstromen, er moeten dingen gebouwd en gerepareerd worden en iemand doet de administratie. Een bedrijf als zo vele, maar dan wel met een heel eigen vorm van aansturing, namelijk door een heel dorp.

Uitgaande van de uiteindelijke organisatie als bedrijf, moet er een bedrijfsplan komen te liggen. Het enige én wel belangrijke verschil met een traditionele organisatie is dat dit bedrijfsplan als dorp en volgens de sociocratische methode vorm en inhoud moet krijgen.

Maar hoe maak je nu een bedrijfsplan met een heel dorp?

Het antwoord van Alexander Osterwalder

De Zwitser Alexander Osterwalder is al heel lang gepassioneerd van het idee hoe met een uiteenlopende groep mensen een bedrijfsplan gemaakt kan worden. Hij is hierop in 2004 zelfs gepromoveerd. Zijn proefschrift ging over methoden om bedrijfsmodellen te bestuderen en te verbeteren.

Alexander Osterwalder heeft een werkwijze bedacht waarmee een groep mensen een bedrijfsmodel kan ontwikkelen door alle elementen van het model op één stuk papier (een poster) te zetten en bovendien de koppeling tussen deze elementen aan te geven. Hij noemt dit het Business Model Canvas of BMC.

De negen bouwstenen van het BMC brengen de belangrijkste aspecten van de organisatie in kaart:

Is het BMC geschikt om in Wûns te gebruiken?

Het grote voordeel van het Business Model Canvas is dat in één oogopslag met een grotere groep mensen over een bedrijfsmodel van gedachten kan worden gewisseld. Niemand mist hierbij een puzzelstukje en iedereen overziet het grote geheel. Dit is weer van belang om als dorp op de sociocratische manier tot besluiten te komen.

Het Business Model Canvas is in overleg met de bestuurders van de verenigingen uit het dorp in een op Wûns toegespitste vorm onderzocht.

BMC toegespitste vorm

Samen met de bestuurders zijn een aantal onderdelen ingevuld en beoordeeld (pdf 0,1 Mb) .

De conclusie van deze bijeenkomst was dat het Business Model Canvas een goed instrument is om de nieuwe organisatie vorm te gaan geven. Daarmee was het antwoord op de eerdere vraag gevonden.

Het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder wordt gebruikt om als dorp met elkaar over een nieuw op te zetten “bedrijf” te praten op een wijze zodat iedereen begrijpt waarover het gaat.

Toen de bouwstenen compleet waren, was de volgende vraag: hoe komt de nieuwe organisatie er uit te zien?

terug naar boven