Een collectieve opzet

Bouwsteen drie: een collectieve opzet

Volgens de deskundigen heeft een collectieve opzet van de toekomstige organisatie de meeste kans van slagen.

Daar­om is voor de vorm van de toe­kom­sti­ge or­ga­ni­sa­tie ge­ko­zen voor een coöperatieve ver­e­ni­ging u.a.

De afkorting "u.a." staat voor een uitgesloten aansprakelijkheid van de leden. Dit begrip en de andere apsecten van de organisatievorm coöperatieve vereniging worden nader toegelicht op deze pagina .

Wanneer een col­lec­tie­ve opzet van de toe­kom­sti­ge or­ga­ni­sa­tie de mees­te kans van sla­gen heeft, is een breed draag­vlak in het dorp de eer­ste ver­eis­te. Deze gedachte resulteerde uiteindelijk in bouwsteen vier .

terug naar boven