Statuten en huishoudelijk reglement

Besluitvorming, statuten en huishoudelijk reglement

Wijze van besluitvorming

De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen de coöperatieve vereniging. Voor zover de wet en de statuten niet anders voorschrijven, beschikt de Algemene Vergadering over alle bevoegdheden.

Besluitvorming vindt in de hele organisatie plaats volgens de sociocratische methode en is als zodanig in de statuten van de coöperatie opgenomen.

Bij de sociocratische methode mag een lid, wanneer nieuwe en relevante informatie beschikbaar komt, zonder gezichtsverlies van mening veranderen en terugkomen op een eerder besluit.

Om deze gedachte te handhaven wordt een huishoudelijk reglement opgesteld. De Algemene Vergadering kan dit huishoudelijk reglement aanpassen aan de wensen van de tijd, zodat flexibel kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden.

Statuten

In de statuten wordt opgenomen:

  • De algemene regels die in acht worden genomen t.a.v. het bouwen en verwerven van voor verhuur in aanmerkingen komende woningen in Wûns.
  • De algemene regels die in acht worden genomen t.a.v. het verhuren van de woningen op een wijze die de leefbaarheid van het dorp bevordert en versterkt.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement wordt geregeld:

  • De manier (argumenten) waarop een keuze wordt gemaakt welke huurders voorrang (zullen) krijgen boven andere bij meerdere huuraanvragen (-oudere- dorpsgenoten, sociale binding met Wûns, starters uit het dorp, etc.).
  • Zorg(taken) voor huurders; dit betreft zowel aanpassing van woningen (domotica) alsook andere activiteiten waardoor mensen hun hele leven in Wûns kunnen wonen.
  • Initiatieven en coöperatie-activiteiten voor woningeigenaren die op termijn zouden willen huren.
  • Initiatieven en coöperatie-activiteiten voor huurders die op termijn zouden willen kopen.
  • Initiatieven en coöperatie-activiteiten voor kopers die als starter die door willen groeien of woningbezitters die kleiner willen wonen (kinderen zijn het huis uit).

Nu bekend is hoe de besluitvorming gebeurd, kan het financiële deel aan de orde komen.


terug naar boven