Financieel Mienskip Wûns

Financieel

De coöperatie is in oprichting

Op dit moment (zomerperiode 2014) wordt een lange-termijn financiële prognose opgesteld aan de hand van de uitwerking van het woningbouwprogramma.

De financiële begroting wordt in de loop van 2014 voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de coöperatie.

Inkomsten en financiële bronnen

De huurinkomsten van de coöperatie zijn bestemd voor onderhoud, herinvesteringen en aflossing.

De twee belangrijkste financiële middelen waarmee de coöperatie de investeringen in de huurwoningen pleegt zijn:

 1. Lidmaatschapsbijdragen met dividenduitkering
  De coöperatie kent drie vormen van lidmaatschap, waaronder de lidmaatschapsbijdrage met dividenduitkering De lidmaatschapsbijdrage(n) met dividenduitkering wordt gebruikt voor de investering(en) in de huurwoningen. Een lidmaatschapsbijdrage met dividenduitkering is minimaal € 500,-- en een lid kan op elk moment deze bijdrage (in termijnen van € 500,--) verhogen.
 2. Overige bronnen
  Wanneer het totaalbedrag aan potentieel renderende investeringen groter is dan het totaalbedrag aan lidmaatschapsbijdragen, worden door het bestuur in overleg met de Algemene Vergadering aanvullende financiële bronnen gezocht. Gedacht kan worden aan leningen of legaten, schenkingen, etc.

Uitgaven; woonlasten in de toekomst betaalbaar houden

Verder kijken dan de huurprijs

Zowel de dorpsbewoners als de deskundigen op 18 maart 2013 zeiden: "Kijk naar het "hele plaatje", kijk naar alle kosten die met wonen gepaard gaan."

In het financiële traject wordt daarom niet alleen gekeken naar de bouw- en huurkosten van de woningen. Ook de kosten voor energie, schoonmaak, onderhoud, bouwkundig aanpassingen e.d. worden meegenomen.

Dit wordt “Total Cost of Ownership" (TCO) genoemd. TCO omvat alle kosten van een product gedurende de hele levensduur.

Wat zijn dan alle kosten?

We onderscheiden twee soorten kosten:

 1. Stichtingskosten (we maken de woning):
  • grondkosten;
  • bouwkosten;
  • inrichtingskosten;
  • bijkomende kosten als leges, onderzoek en onvoorziene uitgaven.
 2. Exploitatiekosten (we gebruiken de woning):
  • vaste kosten;
  • energiekosten;
  • onderhoudskosten;
  • beheerskosten.

Het "hele plaatje" loont

Lagere kosten op termijn vragen aan het begin vaak om een hogere investering. Kijken naar het "hele plaatje" loont echter zeker, zoals blijkt uit een onderzoek van Royal Academy of Engineering (Londen) in 2008.

Onderstaande figuur uit dit onderzoek laat zien dat de stichtingskosten van de woningen minder dan de helft (41%) bleken te zijn van alle kosten gedurende de hele levensduur.

total cost of ownership onderzoeksuitkomten


Aan de verdere invulling van het financiële gedeelte wordt op dit moment gewerkt. Vanuit het dorp is ook aangegeven dat het contact met de huurders en een terugkoppeling naar het dorp goed geregeld moet worden door de nieuwe organisatie.


terug naar boven