Leden, lidmaatschap en bestuur Mienskip Wûns

Leden, bestuur en lidmaatschap

Leden

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de coöperatie.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen:

 1. voorzitter,
 2. secretaris,
 3. penningmeester,
 4. operationeel coördinator en eerste aanspreekpunt huurders.

Lidmaatschap

De vereniging kent vormen van lidmaatschap:

 1. Eénmalige lidmaatschapsbijdrage van € 25,-- voor 10 jaar lidmaatschap

  Lid worden kost € 25,--. Om lid te worden geldt altijd deze eerste bijdrage van € 25,--. Men is dan tien jaar lid, kan zitting nemen in het bestuur en in de Algemene Vergadering mee het beleid bepalen.
 2. Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (bij) afname coöperatieve diensten

  Leden kunnen gebruik maken van de extra diensten die de coöperatie aanbiedt. Deze extra diensten zijn in het huishoudelijk reglement beschreven.

  Nadat de éénmalige lidmaatschapsbijdrage uit punt 1 is voldaan, wordt voor deze diensten een extra contributie gerekend. De Algemene Vergadering stelt de hoogte van deze extra contributie vast.
 3. Lidmaatschapsbijdrage(n) met dividenduitkering

  De derde vorm van lidmaatschap is het lidmaatschap dat een bijdrage levert aan de vermogensopbouw van de coöperatie. De opbrengsten uit deze vorm van lidmaatschap worden gebruikt voor de investering(en) in de huurwoningen. Alleen over deze bijdrage wordt dividend uitgekeerd.

  Ook in dit geval betaalt men eerst de eenmalige bijdrage van € 25,--. Een lidmaatschapsbijdrage met dividenduitkering is minimaal € 500,--. Het staat een lid op elk moment vrij de lidmaatschapsbijdrage met dividenduitkering (in termijnen van € 500,--) te verhogen.

Dividenduitkering

Streven is een dividend uit te keren tegen een rentepercentage dat hoger ligt dan de gemiddelde rente op een reguliere spaarrekening. De hoogte wordt door de Algemene Vergadering gezamenlijk bepaald, door het eens te worden en consent te geven.

Leden komen in aanmerking om hun volledige lidmaatschapsbijdrage(n) met dividenduitkering op enigerlei moment of geheel of in termijnen terug te ontvangen. Dit kan behalve een geldbedrag ook een daarop getaxeerd bedrag in natura zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een (aangepaste) huurwoning, eventueel aangevuld met verzorgende activiteiten. Leden die dit willen, dienen voor de lange termijn (10 tot 15 jaar) afspraken te maken met de coöperatie, zodat de coöperatie hierop kan anticiperen.


Hoe neemt vereniging hierover nu besluiten en op welke wijze is dit opgenomen in de statuten en een huishoudelijk reglement ?


terug naar boven