Organisatie Mienskip Wûns

Hoe komt de nieuwe organisatie er uit te zien?

Aan de hand van de vijf bouwstenen, die zowel de wensen uit het dorp als de adviezen van deskundigen omvatten, kon de nieuwe organisatie worden beschreven.

De beschrijving is op deze site samengevat in de volgende vijf onderdelen, met daarbij als zesde de aanvulling hoe men lid kan worden:

  1. Rechtsvorm en doel
  2. Leden en bestuur
  3. Besluitvorming, statuten en huishoudelijk reglement
  4. Financieel
  5. Contact huurders en dorp
  6. Lid worden van de coöperatieve vereniging
terug naar boven