Rechtsvorm en doel

Rechtsvorm en doel

De coöperatieve vereniging

Rechtsvorm

Bij het verzamelen van de bouwstenen voor de organisatie kwam al aan de orde dat de meest geëigende vorm een coöperatieve vereniging is. Het gaat hierbij om

een coöperatie waarbij de leden geen risico lopen: de coöperatieve vereniging Mienskip Wûns u.a. (uitgesloten aansprakelijkheid).

Het begrip coöperatieve vereniging is nader toegelicht op deze pagina.

Doelstelling

De doelstelling van de nieuwe coöperatieve vereniging is:

 • Het bouwen en verwerven van voor verhuur in aanmerkingen komende woningen in Wûns.
 • Deze woningen verhuren op een wijze die de leefbaarheid van het dorp bevordert en versterkt.
 • Andere voorkomende activiteiten, mits en voor zover deze een nauwe relatie hebben met wonen, woningen en leefbaarheid in Wûns:
  • Zorg(taken) voor huurders. Dit betreft zowel aanpassing van woningen (domotica) alsook andere activiteiten (stimuleren) waardoor dorpsbewoners hun hele leven in Wûns kunnen blijven wonen.
  • Voor woningeigenaren die op termijn zouden willen huren.
  • Voor huurders die op termijn zouden willen kopen.
  • Voor kopers die als starter door willen groeien of woningbezitters die kleiner willen wonen (kinderen zijn het huis uit).

Wanneer rechtsvorm en doel van de vereniging bekend zijn, kan gekeken worden naar het lidmaatschap en de bestuurssamenstelling.

terug naar boven