Contact met huurders en dorp

Contact met huurders en dorp

Ook de huurders kunnen lid worden van de coöperatie

In tegenstelling tot wat menigeen zal verwachten, kunnen ook de huurders van de woningen van de coöperatie lid worden van de coöperatie.

De huurders van de coöperatieve vereniging Mienskip Wûns praten en besluiten dus mee in alle facetten van de coöperatie. Alle betrokkenen waren van mening dat alleen op deze manier een juiste inhoud wordt gegeven aan het begrip "mienskip".

Terugkoppeling Doarpsbelang Wûns

De wens vanuit het dorp was ook een terugkoppeling naar de vereniging Doarpsbelang Wûns. De coöperatie Mienskip Wûns brengt daartoe jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering van Doarpsbelang Wûns.


Dan breekt nu het moment aan om te lezen hoe u lid kunt worden .


terug naar boven