De bouwstenen voor de organisatie

Een dorpseigen verhuurcoöperatie

Op basis van een in 2010 uitgevoerde inventarisatie verwacht wooncorporatie Elkien dat er in 2025 ruim 2.000 huurwoningen minder nodig zijn. De wooncorporatie heeft het beleid daarop aangepast met als consequentie dat Elkien zich uit meerdere dorpen terugtrekt. Wûns is één van deze dorpen.

Wooncorporatie Elkien is echter al decennia lang betrokken bij het leven en welzijn van de dorpen in Fryslân en bood het dorp Wûns ondersteuning aan om een (woon)Visie op te stellen waarin geanticipeerd kon worden op het nieuwe beleid.

Doarpsbelang Wûns riep hierop in het voorjaar van 2012 een werkgroep in het leven die een (woon)Visie heeft opgesteld. De werkgroep kwam op basis van eigen scenario’s tot de conclusie dat huren in Wûns ook in de toekomst perspectief heeft en mogelijk moet zijn.    

Na het mandaat van de Algemene Vergadering van Doarpsbelang Wûns in het najaar van 2012 onderzocht de werkgroep of een eigen woningverhuurorganisatie in het dorp te realiseren was. Dit bleek het geval te zijn. De uitkomst van het onderzoek was positief. Op basis daarvan besloot de Algemene Vergadering van Doarpsbelang op 24 september 2013 de organisatie op te gaan richten.    

Samen met de dorpsbewoners, deskundigen en adviseurs heeft de werkgroep een wensenpakket samengesteld waaraan de organisatie zou moeten voldoen. Dit wensenpakket werd "de bouwstenen voor de nieuwe verhuurorganisatie" genoemd.    

De werkgroep formuleerde vijf bouwstenen: