Bouwsteen: collectieve opzet

Meeste kans van slagen

Volgens de deskundigen had een collectieve opzet van de toekomstige organisatie de meeste kans van slagen.

Daar­om is ge­ko­zen voor een coöperatieve ver­e­ni­ging u.a.

De afkorting "u.a." staat voor een uitgesloten aansprakelijkheid van de leden. Dit begrip en de andere apsecten van de organisatievorm coöperatieve vereniging worden nader toegelicht op deze pagina.

Wanneer een col­lec­tie­ve opzet van de or­ga­ni­sa­tie de mees­te kans van sla­gen heeft, is een breed draag­vlak in het dorp de eer­ste ver­eis­te. Deze gedachte resulteerde in de keuze voor de sociocratische manier van werken .