Bouwsteen: (woon)Visie Wûns 2012

Welke toekomst verwachten we?

Bij het opstellen van de (woon)Visie heeft de werkgroep in het voorjaar van 2012 een scenarioanalyse uitgevoerd. Dit resulteerde in de vier verschillende verhalen met elk een ander toekomstbeeld.

Uit alle vier scenario's bleek dat de vraag naar sociale huurwoningen niet in kracht zou inboeten. Een eigen verhuurorganisatie in Wûns oprichten en zelf woningen gaan verhuren was een zinvolle gedachte.

Breed van opzet

De (woon)Visie kijkt breder dan alleen het toekomstige wonen. De totale leefbaarheid van het dorp vormt het uitgangspunt. Naast een woonprogramma omvat de (woon)­Visie ook onderwerpen als: de school, het dorpshuis, de kerk, de sport- en recreatievoorzieningen. En er is gekeken naar het onderhoud van het groen en de straten, de zorg algemeen en specifiek voor ouderen en de kinderopvang.

Nog steeds geldt dat een breed opgezet woonprogramma van koop en huur in de basis de toekomstige leefbaarheid van het dorp versterkt.

Twee samenhangende projecten

In de (woon)Visie worden twee samenhangende projecten onderscheiden:

 1. Twee koop- of huurwoningen op de beide bouwkavels van wooncorporatie Elkien.

 2. De huurwoningen in het dorp; het opzetten en realiseren van een eigen vastgoedverhuurorganisatie.

Voor beide projecten is een verkenning uitgevoerd.


Wensenpakket woningen

In de (woon)Visie is het volgende wensenpakket geformuleerd:

 • Multifunctioneel
  Geschikt voor meerdere gebruikersgroepen (zowel jongeren als ouderen).

 • Flexibel
  De indeling van de woning moet gemakkelijk veranderd of uitgebreid kunnen worden om te voldoen aan de vraag naar verschillende woonvormen.

 • Aanpasbaar
  De indeling van de woning moet ook gemakkelijk veranderd of uitgebreid kunnen worden ten aanzien van de techniek. Hierbij valt te denken aan domotica of het eenvoudig, na een paar jaar van bewoning, kunnen toepassen van nieuwe duurzame technieken.

 • Goedkoop
  Een lage initiële kostprijs voor de woningen, zoals een mogelijkheid tot het plaatsen van cascowoningen. Ook de totale woonlasten spelen bij dit uitgangspunt een rol. Zo kan een goede isolatie energiekosten besparen en het wonen goedkoper maken.

 • Duurzaam
  Gelet op de materialen, het gebruik en de daaruit vloeiende maandelijkse woonlasten.

 • Verplaatsbaar
  Een innovatie: een woning waarin een tijd is gewoond maar waar nu geen vraag meer naar is, wordt verplaatst naar een andere woonplaats. Dit maakt de financiering en de (door)verkoopmogelijkheden groter.

 • Mooi
  Een mooie woning behoudt zijn waarde.

Bij de uitwerking van de (woon)Visie was de consultatie van een groep deskundigen de eerste stap.

De hele woonvisie lezen?

Download de "(woon)Visie Wûns 2012 (pdf 3 MB)"