Nieuwbouw

(woon)Visie Wûns 2012: twee projecten

In de (woon)Visie Wûns 2012 worden twee projecten onderscheiden:

  1. Twee koop- of huurwoningen op de beide bouwkavels van wooncorporatie Elkien.

  2. De huurwoningen in het dorp; het opzetten en realiseren van een eigen vastgoedverhuurorganisatie.

Met het tweede project is Wûns begonnen. Met het oprichten van de coöperatieve vereniging Mienskip Wûns u.a. op 19 mei 2014, was dit project voor de helft gerealiseerd. Resteerden voor het tweede project nog de huurwoningen in het dorp van wooncorporatie Elkien.

Hierover is de afgelopen jaren veel onderzoek voor gedaan. Elkien gaat deze woningen afstoten en samen met Mienskip Wûns is onderzocht of de coöperatie een deel van de woningen (aan de Noorderlaan) over zou kunnen nemen.

Afzien overname huurwoningen

De overname bleek technisch financieel mogelijk en er is overeenstemming tussen Elkien en Mienskip Wûns. De financiering stuit echter op problemen. Naast de financiële bijdragen van meerdere organisaties en inwoners uit het dorp, moesten ook andere financiers gevonden worden.

De financieringsopzet die de coöperatie Mienskip Wûns u.a. had gemaakt, was opgezet op een basis waarop ook particuliere hypotheken worden verstrekt; een dertigjarige lening.

Banken en overheden bleken op deze voor particulieren gebruikelijke basis echter niet bereid een financiering te verstrekken. De looptijd voor de lening zou korter moeten. Een kortere looptijd betekent een veel te hoge huurprijs voor de sociale verhuur die Mienskip Wûns voor ogen heeft, zodat afgezien moet worden van overname van de huurwoningen van Elkien.

Nieuwbouw twee huurwoningen

Samen met de geldelijke bijdragen van de organisaties en de inwoners uit het dorp, is een aanvullende externe financiering voor twee nieuwbouwwoningen wel te realiseren. Op 7 november 2017 besloot de ledenvergadering van de Coöperatie daarom om de overname van de huurwoningen van Elkien eerst te laten rusten en over te gaan tot de bouw van twee nieuwe huurwoningen.

Daarmee is het dorp nu ook aan de slag met het eerste project uit de (woon)Visie. Er worden twee huurwoningen op de beide bouwkavels van Elkien gebouwd. Waarom dit in het dorp "de beide bouwkavels van Elkien" wordt genoemd, is terug te vinden in (woon)Visie Wûns 2012.