Herinrichting openbare ruimte

Werk-met-werk

De ruimte voor het dorpshuis heeft naast de verkeersfunctie ook sociale functies, zoals straatkaatsen, uitvoeringen van het muziekkorps en (dorps)feestactiviteiten. De huidige situatie is niet ideaal.

Ook moet een toegangsweg aangelegd worden naar de nieuwe verhuurwoningen.

Er is nu een kans om dit in combinatie op te pakken. Door dingen te combineren kan “werk-met-werk” gemaakt worden. Om oplossingen te bedenken gaan we "sociocratisch praten over straten".

Sociocratisch praten over straten

Voor de infrastructuur tegenover het dorpshuis en naar de nieuwe huurwoningen bedenken we als dorpsbewoners, omwonenden, verkeersgebruikers (landbouwverkeer) en verenigingen (kaatsvereniging, muziekvereniging, Doarpsbelang) een nieuw ontwerp.

Nadat alle belanghebbenden consent (wat is dat?) hebben gegeven aan het nieuwe ontwerp wordt dit voor zover mogelijk samen met de nieuwbouw gerealiseerd.

De bijeenkomsten zijn allemaal op een dinsdagavond in It Bynt en beginnen om 20.00 uur. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest. Deze was op 5 juni. Meer informatie over deze eerste bijeenkomst staat in de flyer "Sociocratisch praten over straten" (pdf 214 kB).

De tweede bijeenkomst was op 10 juli. De informatie vooraf over de tweede bijeenkomst op 10 juli was te vinden in de flyer "Sociocratisch praten over straten - uitnodiging tweede bijeenkomst op 10 juli 2018 -" (pdf 240 kB).

De resultaten van de tweede bijeenkomst worden op dit moment verwerkt. Natuurlijk gaan we tussendoor ook op vakantie. Pas eind augustus of begin september zal deze informatie beschikbaar zijn.

Op 11 september 2018 bekeken we met zijn allen de resultaten van de bijeenkomsten op 5 juni en 10 juli. Hiervoor was deze uitnodiging door het dorp verspreid.

De presentatie die op 11 september 2018 te zien was, is hier te bekijken en als .pdf (3 MB) te downloaden vanaf deze site.

De presentatie is uitgewerkt in de rapportage "Activiteitenverslag Sociocratisch praten over straten" (pdf, 2 MB).