Leden en lidmaatschap

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de coöperatie.

Ook de huurders kunnen lid worden van de coöperatie. De huur­ders pra­ten en be­slui­ten als lid van de coöperatie Miens­kip Wûns u.a. mee in alle fa­cet­ten van de coöpe­ra­tie.

De vereniging kent drie vormen van lidmaatschap:

 1. Eénmalige lidmaatschapsbijdrage van € 25,-- voor 10 jaar lidmaatschap

  Lid worden kost € 25,--. Om lid te worden geldt altijd deze eerste bijdrage van € 25,--. Men is dan tien jaar lid, kan zitting nemen in het bestuur en in de Algemene Vergadering mee het beleid bepalen.

 2. Jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage (bij) afname coöperatieve diensten

  Leden kunnen gebruik maken van de extra diensten die de coöperatie aanbiedt. Deze extra diensten zijn in het huishoudelijk reglement beschreven. Nadat de éénmalige lidmaatschapsbijdrage uit punt 1 is voldaan, wordt voor deze diensten een extra contributie gerekend. De Algemene Vergadering stelt de hoogte van deze extra contributie vast.

 3. Lidmaatschapsbijdrage(n) met dividenduitkering

  De derde vorm van lidmaatschap is het lidmaatschap dat een bijdrage levert aan de vermogensopbouw van de coöperatie. De opbrengsten uit deze vorm van lidmaatschap worden gebruikt voor de investering(en) in de huurwoningen. Alleen over deze bijdrage wordt dividend uitgekeerd.

  Ook in dit geval betaalt men eerst de eenmalige bijdrage van € 25,--. Een lidmaatschapsbijdrage met dividenduitkering is minimaal € 500,--. Het staat een lid op elk moment vrij de lidmaatschapsbijdrage met dividenduitkering (in termijnen van € 500,--) te verhogen.

Meldt u aan om lid te worden!