Rechtsvorm en doel

Rechtsvorm

Een coöperatie waarbij de leden geen risico lopen: de coöperatieve vereniging Mienskip Wûns u.a. (uitgesloten aansprakelijkheid).

Het begrip coöperatieve vereniging is nader toegelicht op deze pagina.

Doelstelling

  • Het bouwen en verwerven van voor verhuur in aanmerkingen komende woningen in Wûns.

  • Deze woningen verhuren op een wijze die de leefbaarheid van het dorp bevordert en versterkt.

  • Andere voorkomende activiteiten, mits en voor zover deze een nauwe relatie hebben met wonen, woningen en leefbaarheid in Wûns.

Voorbeelden van andere voorkomende activiteiten zijn:

  • Zorg(taken) voor huur­ders. Dit betreft zowel aan­pas­sing van wo­nin­gen (dom­o­ti­ca) als­ook an­de­re ac­ti­vi­tei­ten (sti­mu­le­ren) waar­door dorps­be­wo­ners hun hele leven in Wûns kun­nen blij­ven wonen.

  • Voor wo­ningei­ge­na­ren die op ter­mijn zou­den wil­len huren.

  • Voor huur­ders die op ter­mijn zou­den wil­len kopen.

  • Voor ko­pers die als star­ter door wil­len groei­en of wo­ning­be­zit­ters die klei­ner wil­len wonen (kin­de­ren zijn het huis uit).