Democratie en sociocratie het verschil

In de statuten van de coöperatie is vastgelegd dat besluitvorming in de hele organisatie op de sociocratische manier gebeurd.

Democratie is een vorm van beslissen waarbij de uitkomst door een meerderheid wordt bepaald: "iedereen heeft 1 stem en de helft + 1 is de meerderheid".

Sociocratie is geen democratie. Bij sociocratie worden besluiten genomen op basis van het consentbeginsel.

Het consentbeginsel houdt in dat een besluit is genomen wanneer geen van de aanwezigen beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit.

Consent is echter geen consensus. Consent verschilt van consensus doordat degene die "consent geeft" niet "voor" het voorstel hoeft te zijn, alleen maar "niet tegen". Bij consensus is sprake wanneer de leden van een groep een breed gedragen overeenstemming hebben bereikt.

Consent onthouden is ook geen veto, omdat degene die consent onthoudt de argumenten moet geven waarop de onthouding gebaseerd is. Bij een veto is dit niet noodzakelijk.

Democratie

democratie: besluit

besluit

democratie: geen besluit

geen besluit

Sociocratie

sociocratie: besluit

besluit

sociocratie: geen besluit

geen besluit