Statuten en huishoudelijk reglement

Besluitvorming vindt in de hele organisatie plaats volgens de sociocratische methode . Deze methode is de statuten van de coöperatie vastgelegd.

Bij de sociocratische methode mag een lid, wanneer nieuwe en relevante informatie beschikbaar komt, zonder gezichtsverlies van mening veranderen en terugkomen op een eerder besluit. Om deze gedachte te handhaven is er naast de statuten een huishoudelijk reglement.

In de statuten zijn zaken bindend vastgelegd terwijl het huishoudelijk reglement flexibel van aard is. De Algemene Vergadering kan het huishoudelijk reglement aanpassen aan de wensen van de tijd, zodat kan worden ingespeeld op veranderende omstandigheden.

In de statuten zijn opgenomen:

  • De algemene regels die in acht worden genomen t.a.v. het bouwen en verwerven van voor verhuur in aanmerkingen komende woningen in Wûns.
  • De algemene regels die in acht worden genomen t.a.v. het verhuren van de woningen op een wijze die de leefbaarheid van het dorp bevordert en versterkt.

Download de statuten (pdf 0.3 Mb)"

In het huishoudelijk reglement worden zaken vastgelegd zoals:

  • De manier (argumenten) waarop een keuze wordt gemaakt welke huurders voorrang (zullen) krijgen boven andere bij meerdere huuraanvragen (-oudere- dorpsgenoten, sociale binding met Wûns, starters uit het dorp, etc.).
  • Zorg(taken) voor huurders; dit betreft zowel aanpassing van woningen (domotica) alsook andere activiteiten waardoor mensen hun hele leven in Wûns kunnen wonen.
  • Initiatieven en coöperatie-activiteiten voor woningeigenaren die op termijn zouden willen huren.
  • Initiatieven en coöperatie-activiteiten voor huurders die op termijn zouden willen kopen.
  • Initiatieven en coöperatie-activiteiten voor kopers die als starter die door willen groeien of woningbezitters die kleiner willen wonen (kinderen zijn het huis uit).

Omdat de Algemene Vergadering voor het huishoudelijk reglement nog consent moet verlenen is dit nog niet beschikbaar.